Jak piszemy staluwka czy stalówka

stalówka

Poprawna pisownia

staluwka

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis tego rzeczownika to stalówka.

Stalówką nazywana jest cienka, wydłużona blaszka z ostrym końcem służąca do pisania atramentem. W rozumieniu potocznym jest to również cienka stalowa linka lub elastyczna miarka z podziałką.

Pisownię stalówka przez ó wyjaśnia zasada ortograficzna, która mówi, że w polszczyźnie wyrazy zakończone na -ów, -ówka pisane są z użyciem ó.

Przykłady:

Stalówka delikatnie dotknęła kartki, przelewając jego myśli na papier.
W prezencie otrzymał wieczne pióro z lśniącą stalówką.
Różne wielkości i kształty stalówek używane są przez artystów w ich rysunkach.

Komentarze