Jak piszemy: standard czy standart?

standard

Poprawna pisownia

standart

Niepoprawna pisownia

Poprawną pisownią jest standard

Standard, czyli utarte zasady, przyjęte normy, określony kanon, poziom, model, schemat, typ.

Poprawny zapis wyjaśnia etymologia wyrazu, bowiem pochodzi on od z języka angielskiego (ang. standard), który polszczyzna przejęła w całości w niezmienionej formie. Błędna pisownia wynika wymowy, ponieważ d w wygłosie artykułowane jest jako t. 

Przykłady:

Wprowadzenie nowych standardów gry pozwolą na jej ulepszenie.
Najwyższy standard usług to priorytet naszej firmy.
Przyjętym standardem luksusowych linii lotniczych jest dostęp do Internetu w samolotach.

Komentarze

~ A. H.
5/28/24, 7:59 AM
pewnie jest to po prostu rusicyzm
~ Adam
4/3/22, 2:28 PM
Skąd się wzięła niepoprawna forma? standart? To ciekawa kwestia moim zdaniem.