Jak piszemy: starożytność czy starorzytność?

starożytność

Poprawna pisownia

starorzytność

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to "starożytność".

 

Starożytność to okres dziejów najstarszych cywilizacji od około 4000 r. p.n.e. do 476 r. n.e.

Ż w wyrazie "starożytność" jest niewymienne i należy zapamiętać taką pisownię.

Wyraz "starożytność" powstał ze złożenia wyrazów "stary" i "-żytny" (życie).


Przykłady:  

Starożytność interesowała go bardziej niż każda inna epoka.

Starożytność wiąże się z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego.

W nowej książce starożytność opisana była pobieżnie.

Komentarze