Jak piszemy: status czy statut?

status, statut

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

 

„Status” i „statut” to dwa wyrazy, które różnią się nie tylko sposobem zapisu, ale także znaczeniem.

„Status” to stan prawny jakiejś organizacji lub instytucji, pozycja społeczna lub zawodowa danej osoby bądź znaczenie czegoś.

Natomiast „statut” to zbiór przepisów, w którym określono strukturę, cele i sposób działania jakiejś organizacji lub instytucji.

 

Przykłady:

Niektórzy rodzice wpajają swoim dzieciom, że wysoki status społeczny jest bardzo ważny.

W statucie szkoły wprowadzono istotne zmiany.

Komentarze