Jak piszemy: stęsknić czy ztęsknić?

stęsknić

Poprawna pisownia

ztęsknić

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „stęknić”.

 

Reguła ortograficzna mówi, że „s” zapisujemy przed głoskami bezdźwięcznymi, czyli przed „f” „k”, „p”, „t”, „ch”, „s”, „ś”, „sz”, „c”, „cz”, „ć”. W słowie „stęsknić” głoska „s” występuje bezpośrednio przed spółgłoską „t”, dlatego poprawna forma to „stęsknić”.

 

Przykłady:

Stęskniłaś się za mną.

Stęskniłam się za rodzicami.

Komentarze