Jak piszemy: sto gram czy sto gramów?

sto gramów

Poprawna pisownia

sto gram

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "sto gramów".

 

Liczebniki od 5 do 21 oraz pozostałe zakończone cyframi: 0 i od 5 do 9 narzucają następującemu po nich rzeczownikowi formę dopełniacza liczby mnogiej. Jako że "sto" mieści się w podanym przedziale, wyraz "gram" należy zapisać w takim właśnie przypadku i liczbie. Podobnie jak inne rzeczowniki zakończone spółgłoską twardą m, "gram" przyjmuje w dopełniaczu liczby mnogiej końcówkę -ów. Stąd poprawna forma to "sto gramów".

 

Przykłady:

Dodaj do ciasta sto gramów margaryny.

Poproszę sto gramów herbatników.

Czy sto gramów mąki wystarczy, aby przygotować naleśniki? 

 

Tę samą zasadę stosujemy w odniesieniu do takich jednostek wagi jak "kilogram" czy "dekagram". 

Komentarze