Jak piszemy: stóg czy stuk?

stóg

Zależy od kontekstu

stuk

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Rzeczownik „stóg” oznacza: duży stos siana.

Rzeczownik „stuk” to wyraz naśladujący odgłos stukania. Słowo oznacza również odgłos powstający przy uderzeniu jakimś przedmiotem.

Przykłady użycia:
Na polu stał ogromny stóg siana.
Z oddali było słychać stuk pociągu.
Zboże było zebrane w stogu.
Usłyszałam jakiś stuk na zewnątrz, więc szybko podeszłam do okna.

Komentarze