Jak piszemy: stół czy stuł?

stół

Poprawna pisownia

stuł

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to "stół".

 

Stół to mebel, przy którym spożywa się posiłki.

Zgodnie z zasadą ortografii piszemy ó, gdy wymienia się na o - stół, bo stoły, stolik.

 

Przykłady: 

Stół został nakryty, można było siadać do kolacji.

Właśnie kończyła myć stół, kiedy Olek wylał na niego atrament.

Stół był tak duży, że mieściło się przy nim dwanaście osób.

Komentarze

~ Havelock
4/15/23, 1:51 PM
Warto byłoby napisać, że "stuł" to również poprawna forma, ale w zupełnie innym znaczeniu (dopełniacz liczby mnogiej wyrazu "stuła").