Jak piszemy: stricte czy strikte

stricte

Poprawna pisownia

strikte

Niepoprawna pisownia

Przysłówek stricte zapisujemy przy użyciu c.

Stricte oznacza dokładnie, ściśle. Jest wyrazem pochodzenia obcego, który polszczyzna przejęła z języka łacińskiego.

Poprawny jest wyłącznie zapis stricte, natomiast błędne strikte wynika z wymowy.

UWAGA: Stricte występuje także w połączeniu z sensu, tworząc sensu stricte, które jest niepoprawne (dozwolone jest sensu stricto lub samo stricte).

Przykłady:

Nie była to stricte jego wina. W zajściu brało udział jeszcze kilka osób.
Nasza działalność dotyczy stricte ochrony przyrody.
Bezrobocie jest częścią gospodarki w ujęciu stricte ekonomicznym.

Komentarze