Jak piszemy: stróż czy struż, strórz, strurz?

stróż

Poprawna pisownia

struż, strórz, strurz

Niepoprawna pisownia

 Wyraz „stróż” piszemy przy użyciu ó i ż

 

Stróż to ktoś pilnujący czegoś lub kogoś, a także opiekun lub obrońca.

W wyrazie „stróż” występuje ó, ponieważ zgodnie z zasadami języka polskiego ó piszemy, gdy wymienia się na o: stróż – stróżowie.

Ż jest natomiast niewymienne i trzeba zapamiętać taką pisownię.

 

Przykłady:

Na tej budowie całą dobę jest stróż.
Stróż dostał polecenie, żeby obchodzić teren co godzinę.
Jacek to prawdziwy stróż porządku.

Komentarze