Jak piszemy: strzykawka czy stszykafka?

strzykawka

Poprawna pisownia

stszykafka

Niepoprawna pisownia

Wyraz „strzykawka” piszemy przy użyciu rz

 

Strzykawka to narzędzie służące do wstrzykiwania leków za pomocą igły oraz do pobierania płynów z organizmu.

W wyrazie „strzykawka” występuje rz, ponieważ zgodnie z zasadami języka polskiego rz piszemy po spółgłoskach: btdkpgch oraz j.

Wyjątkami od tej reguły są formy wyższe i najwyższe przymiotników, a także inne słowa, w których zamiast oczekiwanego rz występuje sz (na przykład w wyrazie kształt).

 

Przykłady:

Potrzebna była strzykawka, żeby nakarmić małego kota.
Miała strzykawki, ale musiała kupić igły
Na widok strzykawki robiło jej się słabo.

Komentarze