Jak piszemy: studia czy stódia?

studia

Poprawna pisownia

stódia

Niepoprawna pisownia

Wyraz "studia" piszemy z użyciem litery “u”. 

 

"Studia" - 1. nauka na wyższej uczelni odbywająca się w określonym czasie i zakresie; 2. badania naukowe prowadzone nad konkretnym zagadnieniem; 3. forma dopełniacza liczby pojedynczej oraz mianownika liczby mnogiej rzeczownika studio, oznaczającego pomieszczenie przeznaczone do nagrań dźwiękowych lub kręcenia filmów; wyposażone w niezbędny do tego sprzęt i przystosowane pod względem akustycznym. 

Wyraz "studia" w znaczeniu nauki, badania wywodzi się z łacińskiego studium. "Studio" zostało natomiast przejęte w niezmienionej formie z języka włoskiego. Etymologia obu tych wyrazów wyjaśnia ich pisownię z użyciem litery u. Nie tłumaczy jej natomiast żadna zasada ortograficzna. 

 

Przykłady:

Jeszcze zanim skończyłem studia, znalazłem pierwszą, poważną pracę. 

O sukcesie zawodowym w większym stopniu decydują umiejętności niż ukończone studia

Szukam profesjonalnego studia do nagrywania podcastów. 

Komentarze