Jak piszemy: subskrybcja czy subskrypcja

subskrypcja

Poprawna pisownia

subskrybcja

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis tego rzeczownika to subskrypcja.

Subskrypcja to pisemne zobowiązanie się do wykupienia książki albo do nabycia akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych, często połączone z przedpłatą. Powszechność sprzedaży internetowej spowodowała, że subskrypcja jest używana także gdy mówi się o newsletterze (czyli regularnie rozsyłanych biuletynów, ofert czy reklam).

Zapis subskrypcja wyjaśnia pochodzenia słowa, które wywodzi się od łacińskiego subscriptio, czyli podpisanie.

Przykłady:

Wraz z nowym wydaniem książki przybyło nam wiele subskrypcji.
Dzięki naszej subskrypcji jesteś zawsze na bieżąco z ofertami.
Czytelnicy otrzymują nasz e-tygodnik w formie subskrypcji.

Komentarze