Jak piszemy: Święta Bożego Narodzenia, święta bożego narodzenia czy święta Bożego Narodzenia?

święta Bożego Narodzenia, Święta Bożego Narodzenia

Poprawna pisownia

święta bożego narodzenia

Niepoprawna pisownia

Poprawne formy to: „święta Bożego Narodzenia” i „Święta Bożego Narodzenia”.

 

Nazwy świąt piszemy dużą literą – w tym przypadku nazwa święta to „Boże Narodzenie”.

W myśl ogólnej zasady człon „święta” zapisuje się małą literą, ponieważ jest to wyraz pospolity i nie należy do nazwy własnej. Zasady ortografii dopuszczają jednak użycie dużej litery ze względów uczuciowych – dlatego można napisać również

„Święta Bożego Narodzenia” (w praktyce zapis ten występuje bardzo często).

 

Przykłady użycia:

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę ci dużo zdrowia i radości.

Mówi się, że święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, pełen magii i życzliwości dla drugiego człowieka.

Komentarze