Jak piszemy: święty czy świenty?

święty

Poprawna pisownia

świenty

Niepoprawna pisownia

 Poprawna forma to „święty”.

 

Reguła ortograficzna mówi, że „ę” piszemy przed spółgłoskami zwartymi: „p”, „b”, „t”, „d”, „k”, „g”.W naszym słowie głoska „ę” występuje przed spółgłoską „t”, dlatego poprawna pisownia to „święty”.

 

Przykłady:

Święta Barbara jest patronką górników.

W kościele wspominamy wielu świętych.

Komentarze