Jak piszemy: świeżo malowany czy świeżomalowany – razem czy osobno?

świeżo malowany

Poprawna pisownia

świeżomalowany

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „świeżo malowany”.

 

Reguła mówi, że w wyrażeniach, w których jedno słowo jest przysłówkiem, a drugie imiesłowem, stosujemy rozdzielną pisownię. „Świeżo” jest przysłówkiem (odpowiada na pytanie: jak?), a „malowany” jest imiesłowem przymiotnikowym biernym.

 

Przykłady:

Ta ławka jest świeżo malowana.

Ściany w pokoju są świeżo malowane.

Komentarze