Jak piszemy: swoich czy swojich?

swoich

Poprawna pisownia

swojich

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „swoich”.

 

„Swoich” to forma dopełniacza, biernika i miejscownika liczby mnogiej zaimka „swój”.

Błąd wynika z wymowy „swojich” – zgodnie jednak z regułami polskiej ortografii bez względu na wymowę po samogłosce nie piszemy ji, ale i

 

Przykłady użycia:

Pójdziemy tam wszyscy razem, zabierz też swoich przyjaciół.

Nie wtrącaj się do mojego życia, pilnuj lepiej swoich dzieci.

Komentarze