Jak piszemy: Sylwii czy Sylwi?

Sylwii

Poprawna pisownia

Sylwi

Niepoprawna pisownia

Forma poprawna to „Sylwii”.

 

Wyraz „Sylwii” jest formą dopełniacza, celownika i miejscownika liczby pojedynczej oraz dopełniacza liczby mnogiej imienia żeńskiego Sylwia. 

Zakończenie ii w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej mają wyrazy zapożyczone, które w mianowniku liczby pojedynczej kończą się na ia. Reguła ta dotyczy także imion.

Sylwia to imię żeńskie, które pochodzi od łacińskiego słowa Silvia, oznaczającego: leśna, dzika, żyjąca w lesie.


Przykłady:
W poniedziałek nie było Sylwii na dodatkowych zajęciach.
Koło Sylwii zrobiło się małe zamieszanie.
Nie wiem jak na innych, ale na Sylwii zawsze mogę polegać.

Komentarze