Jak piszemy: szczegółów czy szczegułów?

szczegółów

Poprawna pisownia

szczegułów

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik ten zapisujemy z użyciem ó.

Szczegółów to forma w dopełniaczu liczby mnogiej pochodzącej od szczegół i oznacza detal, drobny element czegoś część składowa czegoś lub coś mało istotnego, drobiazg oraz jeden ze składników sytuacji, fakt, okoliczność.

Pisownię wyrazu wyjaśnia etymologia słowa. Choć dziś szczegół należy do wyrazów nieodmiennych, w staropolszczyźnie znana była forma szczegielny, z której wyraźnie można wyodrębnić oboczność ó:e. Stąd też jak w przypadku wyrazów z ó wymiennym, poprawną pisownią jest (kogo? czego?) szczegółów.

Przykłady:

Szczegółów wczorajszego zajścia na razie nie podano.
Maszyna ta składa się z niewielkich elementów, drobnych szczegółów, od których zależy praca całego zespołu.
Nie ma o czym mówić, to nic nieznaczący szczegół.

Komentarze

~ Zbigniew ś
11/10/23, 9:17 AM
spoko info, pozdrawiam z rodziną
~ pomoc
4/22/23, 9:22 AM
Komentarze na stronie pomocy dydaktycznej powinny być zakazane. Dziękuje
~ Sus
11/16/22, 3:12 PM
Sus
~ czemu tak
1/21/22, 6:44 AM
a stżegułuw ?
~ KrzysioXD
12/21/20, 3:23 PM
Ja tak w zeszycie od polaka napisałem lol
~ Boro
10/16/20, 11:04 AM
Gitara
~ ja
6/12/20, 10:43 AM
spox
~ Bati
9/16/19, 1:20 PM
Dzienki