Jak piszemy: szedłem czy szłem?

szedłem

Poprawna pisownia

szłem

Niepoprawna pisownia

JedynYMI obowiązującymi i poprawnymi formami męskimi czasownika iść w czasie przeszłym w 1 i 2 osobie liczby pojedynczej są: SZEDŁEM i SZEDŁEŚ.

Łatwo utrwalić sobie poprawną pisownię, gdy przywołamy formę męską w 3 osobie liczby pojedynczej: szedł (nie: szł).

A zatem powiemy:
(ja) szedłem, przyszedłem, poszedłem, wyszedłem, doszedłem;
(ty) szedłeś, przyszedłeś, poszedłeś, wyszedłeś, doszedłeś;

Błędne formy pojawiły się przez analogię do żeńskich: szłam, szłaś. Tu jednak utworzenie 3 osoby liczby pojedynczej nie sprawia żadnego problemu: szła.

Warto odnotować, że formy męskoosobowe w liczbie mnogiej są następujące: szliśmy, szliście; a w 3 osobie mówimy szli.

Przykłady:
Wyszedłem później niż zwykle, szedłem dłużej, ale doszedłem na czas.
Szedłem cały czas prosto, ale się zgubiłem.

Kiedy szedłem po południu do szkoły, spotkałem Alcesta, który powiedział:

- A może by tak nie iść do szkoły?
(Mikołajek, J.J. Sempe)

Komentarze

~ Xdek
11/15/18, 3:04 PM
Dzięki