Jak piszemy: Szekspir czy Sheakspare?

Sheakspare

Zależy od kontekstu

Szekspir

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, choć spolszczona wersja coraz rzadziej pojawia się w  użyciu.

 

William Szekspir to jeden z najwybitniejszych dramaturgów i pisarzy angielskich XVI wieku.

 

Przykłady:

Czy na liście lektur szkolnych znajdują się jakieś dzieła Szekspira?

Willam Sheakspare był jednym z najwybitniejszych pisarzy swoich czasów.

W Teatrze Wielkim wystawiają obecne Szekspira.

Komentarze