Jak piszemy: szósty czy szusty?

szósty

Poprawna pisownia

szusty

Niepoprawna pisownia

Wyraz “szósty” piszemy z użyciem litery “ó”. 

 

“Szósty” - liczebnik porządkowy rodzaju męskiego, w liczbie pojedynczej. 

Zgodnie z zasadą ortografii języka polskiego piszemy ó, gdy wymienia się ono na o, e lub a w wyrazach tego samego pochodzenia (to znaczy w innych formach wyrazu lub w wyrazach pokrewnych). W wyrazie "szósty" następuje wymiana ó na e, np. szósty - sześć. 

 

Przykłady:

Film ”Szósty zmysł” został entuzjastycznie przyjęty przez krytyków. 

Według statystyk co szósty Polak wykonuje pracę bez umowy. 

Sobota jest szóstym dniem tygodnia. 

Komentarze