Jak piszemy: szwedzki czy szwecki?

szwedzki

Poprawna pisownia

szwecki

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „szwedzki”.

 

"Szwedzki" to przymiotnik pochodzący od nazwy obywatela Szwecji – Szweda.

 Poprawną formą jest pisownia przez dz, ponieważ zgodnie z zasadami języka polskiego zakończenie -dzki piszemy wbrew wymowie [-cki] w przymiotnikach utworzonych od tematów zakończonych na: ddzdtdż.

 

Przykłady: 

Uwielbiała przyjęcia, na których był szwedzki stół.

Znała niemiecki i angielski, ale język szwedzki brzmiał dla niej zupełnie obco.

Patrycja podarowała jej swój szwedzki sweter.

Komentarze