Jak piszemy: szwy czy szfy?

szwy

Poprawna pisownia

szfy

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik szwy zapisujemy z użyciem w

Szwy to forma w liczbie mnogiej pochodząca od rzeczownika szew. Szew to miejsce zszycia dwóch kawałków materiału lub skóry, a także blizna po szyciu lub miejsce połączenia dwóch metalowych brzegów. 

Wyraz szwy pochodzi od zawodu osoby zajmującej się wyrobem i naprawą obuwia - szewca. Błędna pisownia wynika z artykulacji, ponieważ po spółgłosce bezdźwięcznej (sz) z łatwością można wymówić kolejną bezdźwięczną (f), aniżeli dźwięczną (w). Aby łatwiej zapamiętać poprawną formę polecam odniesienie do dwóch podobnych brzmieniowo wyrazów w mianowniku liczby pojedynczej: szew oraz szef w znaczeniu pracodawca, kierownik. 

Przykłady:

Po operacji założono mi trzy szwy.
Moje ulubione dżinsy mają kolorowe szwy na nogawce.
Przez epidemię szpitale i przychodnie pękają w szwach.

Komentarze