Jak piszemy: tą czy tę?

Jeśli chcemy posługiwać się polszczyzną staranną, zgodną z zasadami języka, używając zaimka ta w bierniku, powinniśmy posłużyć się formą TĘ.

Przykład:

Weź czapkę i ją ubierz.

Forma tą (tą książkę) występuje jednak wcale nierzadko, a pojawia się przez analogię do innych określeń rzeczowników żeńskich – wszystkie poza zaimkiem ta, mają w bierniku końcówkę -ą.

Przykład:

Widzę piękną tęczę.
Pije dobrą kawę.
Podaj mi tamtą mapę.

Językoznawcy ze względu na częstotliwość występowania uznają formę w bierniku za poprawną, ale jedynie w języku potocznym i tylko w mowie.

Komentarze

~ Ona
9/28/18 3:07 PM
Chyba raczej załóż czapkę.. Ubrać można siebie a nie czapkę