Jak piszemy: tą czy tę?

Jeśli chcemy posługiwać się polszczyzną staranną, zgodną z zasadami języka, używając zaimka ta w bierniku, powinniśmy posłużyć się formą TĘ.

Przykład:

Weź czapkę i ją ubierz.

Forma tą (tą książkę) występuje jednak wcale nierzadko, a pojawia się przez analogię do innych określeń rzeczowników żeńskich – wszystkie poza zaimkiem ta, mają w bierniku końcówkę -ą.

Przykład:

Widzę piękną tęczę.
Pije dobrą kawę.
Podaj mi tamtą mapę.

Językoznawcy ze względu na częstotliwość występowania uznają formę w bierniku za poprawną, ale jedynie w języku potocznym i tylko w mowie.

Komentarze

~ jola
1/24/19 8:02 AM
Synonimy słowa ubierać się: zakładać, wkładać, odziewać się, przyoblekać się, ubierać się w coś, nakładać
~ "barcuś"
1/21/19 1:26 PM
wprawdzie nigdzie nie mogę się doszukać opisu reguły Tą czy Tę... myślę jednak że warto by to usystematyzować. Stosować zależnie od końcówki rzeczownika: np.; - tę książkę(podaj mi...) ale już: - tą książką(posługiwać się...) i analogicznie: -tę nogę(weź...) - tą nogą(kopać..)
~ On
12/12/18 8:33 PM
Ona założyć to się można z kolegą...
~ bogdan
11/22/18 3:58 PM
Jeżeli nasz prezydent mówi: podpiszę tą ustawę, to należy uznać tą w bierniku nawet w języku oficjalnym za w pełni poprawną.
~ Ona
9/28/18 3:07 PM
Chyba raczej załóż czapkę.. Ubrać można siebie a nie czapkę