Jak piszemy: ta kto czy takto – razem czy osobno?

tak to

Poprawna pisownia

takto

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest pisownia rozłączna.

Tak to jest połączeniem dwóch partykuł, które wskazują na znaczne nasilenie tego, co następuje w dalszej wypowiedzi.

Tak to, będące dwoma odrębnymi jednostkami znaczeniowymi, razem tworzą wyrażenie nadające mocy dalszej treści. Oznacza to, że niezależnie od funkcji pełnionej w zdaniu, pisownia rozdzielna powinna być zachowana ze względu na przyjęcie formy przysłówkowej.  

Przykłady:

Spójrz! Tak to właśnie działa.
Jeśli tak to dalej pójdzie, nie zdam tego egzaminu.
Szkoła? Wyścig szczurów - tak to wygląda z mojej perspektywy.

Komentarze