Jak piszemy tą rzecz czy tę rzecz

tą rzecz

Zależy od kontekstu

tę rzecz

Zależy od kontekstu

Zależnie od kontekstu poprawne mogą być obie formy.

Zaimki tą i tę należą do zaimków wskazujących, pochodzących od ta (ten). W bierniku liczby pojedynczej dla rodzaju żeńskiego zaimek przyjmuje formę tę: kogo? co? tę rzecz, tę książkę, tę torebkę, itd.

Przykłady:

Weź tę rzecz i odłóż ją na miejsce.
Czy mogę wymienić tę rzecz na inną?

Natomiast wariant z tą wykorzystywany jest wówczas, gdy łączy się z rodzajem żeńskim w narzędniku liczby pojedynczej: z kim? z czym? tą rzeczą, tą książką, tą torebką. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na końcówkę fleksyjną – niemal zawsze rzeczownik będzie zakończony na -ą, stąd ułatwieniem może być skojarzenie zaimka tą z końcówką -ą.

Przykłady:

Jeśli wyjdę z tą rzeczą, nic innego już nie kupię.
Z tą rzeczą jest pewien problem, więc trzeba odnieść do serwisu.

Komentarze