Jak piszemy: tamtędy czy tamtendy?

tamtędy

Poprawna pisownia

tamtendy

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to tamtędy. 

Tamtędy - zaimek oznaczający dalszą trasę; inną drogą, niż ta o której mowa, miejsce, o którym była lub będzie mowa.

Według reguł ortografii ę zapisujemy zawsze wtedy, gdy występuje przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, dż, k, g.

UWAGA: Tamtędy należy do zrostów, czyli połączenia dwóch wyrazów, które utraciły samodzielność znaczeniową. Takie wyrażenia należy zawsze zapisywać łącznie. 

Przykłady:

Szedł tamtędy godzinę dłużej.  
Według świadka sprawca kradzieży uciekł tamtędy.
Ostrzegali nas, żebyśmy tamtędy nie jechali.

Komentarze