Jak piszemy: tamtym czy tam tym – razem czy osobno?

tamtym

Poprawna pisownia

tam tym

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „tamtym”.

 

Forma „tamtym” (forma narzędnika i miejscownika) pochodzi od wyrazu „tamten” (zaimek złożony), którego łączna pisownia stanowi wyjątek (podobnie jak wyrazów: toteż, tamtędy). Pozostałe tego typu wyrażenia pisze się osobno (np. taki sam, tak samo, tym samym). 

 

Przykłady użycia: 

Ciągle myślałam o tamtym wydarzeniu. 

Z tamtym mężczyzną spotkałam się wczoraj w sklepie.

Chciałbym zamieszkać w tamtym domu.

Komentarze