Jak piszemy: tekstowo czy textowo?

tekstowo

Poprawna pisownia

textowo

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest tekstowo.

Tekstowo jest rodziną wyrazu tekst, czyli ciągu zapisanych słów i zdań tworzących logiczną całość. Natomiast Witold Doroszewski w swoim Słowniku Języka Polskiego tekstowo określane jest jako „pod względem tekstu, w zakresie jakiegoś tekstu”.

Tekstowo jest przymiotnikiem pochodzącym od wyrazu tekst. Oznacza to, że zarówno tekst, jak i tekstowo zapisywany jest z użyciem ks. Błędna forma wynika z zapożyczenia z języka angielskiego, w którym występuje forma text.

Przykłady:

Tekstowo utwór ten zaliczany jest do arcydzieł.
Narracyjnie i tekstowo książka oferuje zetknięcie się z zupełnie innym typem literatury.
Wartość tekstowo-kompozycyjną dzieła ocenią krytycy literaccy.

Komentarze