Jak piszemy: teleobiektyw czy tele obiektyw - razem czy osobno?

teleobiektyw

Poprawna pisownia

tele obiektyw

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "teleobiektyw".

 

Cząstkę "tele-" traktujemy jako przedrostek, który z rzeczownikami pospolitymi zapisujemy łącznie.

 

Przykłady:

Mój aparat ma długi teleobiektyw.

Ten aparat jest wyposażony w teleobiektyw.

Komentarze