Jak piszemy: teorii czy teori?

teorii

Poprawna pisownia

teori

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „teorii”.

 

Forma „teorii” to forma dopełniacza, celownika i miejscownika rzeczownika „teoria”.

Końcówkę -ii piszemy po spółgłoskach: t, d, r, l, k, g, ch w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników zakończonych w mianowniku na -ia (czyli wyrazów zapożyczonych), np. galeria – galerii, historia – historii.

 

Przykłady użycia:

Nietrudno jest zakwestionować założenia tej teorii.

Jutro mam egzamin z teorii literatury.

Nie rozumiem tej twojej dziwacznej teorii.

Komentarze