Jak piszemy: tłumaczenie czy tłómaczenie?

tłumaczenie

Poprawna pisownia

tłómaczenie

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „tłumaczenie”.

 

Tłumaczenie to przekład pisanego lub mówionego tekstu z jednego języka na drugi.

 „U” w wyrazie "tłumaczenie" nie ma łatwej do zapamiętania etymologii, dlatego najlepiej zapamiętać jego pisownię.

 

Przykłady: 

Zrobił tłumaczenie z czeskiego na polski.

Był ciekawy, co to jest tłumaczenie symultaniczne.

Tłumaczenie, które przesłał, wymagało korekty.

Komentarze