Jak piszemy: to by czy toby - razem czy osobno?

to by

Zależy od kontekstu

toby

Zależy od kontekstu

 

Oba wyrażenia mogą być poprawne. 

 

Kwestią zasadniczą jest tutaj reguła pisowni związku "to by", którą można rozpatrywać dwojako, w zależności od kontekstu. Połączenie "to by" zapisujemy rozłącznie wtedy, gdy cząstka "to" pełni funkcję zaimka wskazującego. Gdyby "to" miało być spójnikiem – wówczas zapiszemy je razem z cząstką "by".

 

Przykłady:

Gdyby wujek miał wyższe wykształcenie, toby został dyrektorem tej instytucji.

 

To by mi ułatwiło pracę.

Komentarze