Jak piszemy: toby czy to by – razem czy osobno?

toby

Zależy od kontekstu

toby

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

Wyraz to może pełnić w zdaniu różne funkcje. Jeśli występuje w funkcji spójnika, to zapisujemy go łącznie z cząstką -by. Natomiast gdy jest zaimkiem wskazującym, zapisujemy go rozdzielnie.

Przykłady użycia:

Gdyby był grzeczny, toby nie dostał uwagi.

Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.

Zosia to by na pewno kupiła.

Komentarze