Jak piszemy: tragedii czy tragedi?

tragedii

Poprawna pisownia

tragedi

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „tragedii”.

 

Forma „tragedii” to forma dopełniacza, celownika i miejscownika liczby pojedynczej rzeczownika rodzaju żeńskiego „tragedia”.

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na i-a przyjmują w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku końcówkę -ii, jeżeli zakończenie -ia występuje po: t, d, r, l, k, g, ch (czyli wyrazy zapożyczone), np. Holandia – Holandii, komedia – komedii. 

 

Przykłady użycia:

Byłem świadkiem tragedii na autostradzie.

Ostatnia scena tej tragedii doprowadziła mnie do łez.

Twoje zachowanie może stać się przyczyną tragedii.

Komentarze