Jak piszemy: tręd czy trend?

trend

Poprawna pisownia

tręd

Niepoprawna pisownia

 Poprawna forma to „trend”.

 

Słowo „trend” jest anglicyzmem. W języku polskim funkcjonuje jako zapożyczenie z języka angielskiego, którego forma nie została zmieniona (w języku angielskim mamy trend). Dlatego też pisownię tego wyrazu trzeba po prostu zapamiętać.

 

Przykłady:

Twoje buty to trend tego sezonu.

Ubierasz się bardzo trendy.

Komentarze