Jak piszemy: trud czy tród?

trud

Poprawna pisownia

tród

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „trud”.

 

Trud to duży wysiłek włożony w realizację jakiegoś zamierzenia.

„U” w wyrazie "trud" jest zgodne z zasadą historyczną, co potwierdza zapis w języku prasłowiańskim: trudъ.

 

Przykłady: 

Podjął trud nauczenia córki tabliczki mnożenia.

Znosił trud niewygody, gdyż chciał wrócić do rodziny.

Cały trud okazał się niepotrzebny, wystarczyło przekręcić gałkę.

Komentarze

~ Ja
9/19/21, 10:36 AM
Dzięki