Jak piszemy: trudne czy tródne?

trudne

Poprawna pisownia

tródne

Niepoprawna pisownia

Wyraz “trudne” piszemy z użyciem litery “u”. 

 

“Trudne” to przymiotnik (w liczbie mnogiej, rodzaju niemęskoosobowego), który określa 1. coś, czego wykonanie lub zrozumienie wymaga wysiłku; 2. osoby o złym charakterze. 

W języku polskim większość wyrazów piszemy z użyciem u. Jednym z nich jest przymiotnik “trudne”. Pochodzi od rzeczownika “trud”, który w takiej formie istniał już w języku prasłowiańskim. 

Nieuzasadniona jest zatem jego pisownia z użyciem ó, które powstało z długiego o. 

 

Przykłady: 

Muszę się dobrze wyspać, ponieważ jutro czeka mnie w pracy trudne zadanie do wykonania. 

Mam przeczucie, że nadchodzą trudne czasy. 

Jeżeli robisz to co łatwe, Twoje życie będzie trudne. Jeśli robisz to co trudne, Twoje życie będzie łatwe. 

(Les Brown)

Komentarze