Jak piszemy: truizm czy tróizm

truizm

Poprawna pisownia

tróizm

Niepoprawna pisownia

Forma poprawna rzeczownika truizm zapisywana jest przez u.

Truizm to określenie na coś banalnego, oczywistego, wszystkim znanego i nieodkrywczego.

Aby nie popełnić błędu ortograficznego, polecam skojarzenie etymologii truizmu  z angielskim truism, pochodzącym od true, czyli prawda. Zatem pisownię przez u wyjaśnia fakt, że w języku angielskim nie istnieje ó.

UWAGA: Truizm i altruizm nie są synonimami, homonimami, ani antonimami. Oba wyrazy, choć różnią się jedynie głoską a, mają zupełnie inne znaczenie (altruizm to bezinteresowna troska o innych).

Przykłady:

Pisał truizmy o doświadczeniu, którymi chciał mnie do siebie przekonać.
Truizmem jest stwierdzenie kolegi, że kto umarł, ten nie żyje.
Czy nie jest truizmem mówić, że w lecie jest ciepło?

Komentarze