Jak piszemy: trzeba czy tszeba?

trzeba

Poprawna pisownia

tszeba

Niepoprawna pisownia

Czasownik "trzeba" poprawnie zapisujemy przez rz.

 

Trzeba – należy coś zrobić, zachodzi konieczność, by zachować się w określony sposób.

Połączenie liter rz zapisujemy m.in. w wyrazach, w których występuje ono bezpośrednio po spółgłoskach: p, b, t, d, k, g, ch, j, w. Tak jest w przypadku słowa "trzeba", gdzie rz stoi po spółgłosce t.

 

Przykłady:

Pomogę ci, jeśli trzeba.

Paprotki trzeba podlewać przynajmniej raz w tygodniu.

Trzeba pójść do sklepu po drobne zakupy.

Komentarze