Jak piszemy: trzyletni czy trzy letni - razem czy osobno?

trzyletni

Poprawna pisownia

trzy letni

Niepoprawna pisownia

Wyraz trzyletni piszemy łącznie, ponieważ jest on złożony z dwóch nierównorzędnych członów, czyli liczebnika trzy oraz rzeczownika lata. Tego typu połączenia zawsze zapisujemy razem.

 

Przykład:

Mam trzyletniego psa i nigdy nie byłam z nim u weterynarza.

Ten trzyletni okres kwarantanny wyjdzie wszystkim na dobre.

Pakt między Niemcami a Rosją przewidywał trzyletni okres karencji w zakresie wprowadzania zmian gospodarczych.

Komentarze