Jak piszemy: trzymać czy tszymać, tżymać?

trzymać

Poprawna pisownia

tszymać, tżymać

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to "trzymać".

 

"Trzymać" to określenie chwycenia czegoś lub kogoś.

Zgodnie z zasadą ortografii piszemy rz, gdy poprzedza je spółgłoska t, dlatego "trzymać".

 

Przykłady: 

Wolę trzymać się z dala od tego człowieka.

Nie możesz trzymać mnie tak mocno.

Musisz trzymać miotłę dwiema rękami.

Komentarze

~ Ryszard
10/22/23, 3:17 PM
Jest coraz lepiej