Jak piszemy: twój czy twuj?

twój

Poprawna pisownia

twuj

Niepoprawna pisownia

"Twój" zapisujemy z użyciem "ó".

 

"Twój" jest zaimkiem określającym przynależność czegoś do osoby, do której mówi się "ty", coś, co jest lubiane przez tę osobę. 

Poprawny zapis "twój" wyjaśnia prosta zasada ortograficzna, która mówi, że "ó" zapisujemy zawsze wtedy, gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się na a, e lub o, a więc: twój, bo: twoje

 

Przykłady:

Twój adwokat powiedział, że zostaniesz dziś uniewinniony. 
Oddałem twój stary sweter potrzebującym. 
Nie wiedziałem, że twój brat jest lekarzem. 

Komentarze