Jak piszemy: twórca bloga czy twórca blogu?

twórca bloga

Zależy od kontekstu

twórca blogu

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

 

Wielki słownik ortograficzny jako jedyną poprawną formę wskazuje "bloga". Mimo tego wielu badaczy uznaje formę "blogu" za wzorcową, natomiast "bloga" za stosowaną tylko w języku potocznym. Jednak ta druga forma jest znacznie częściej spotykana w tekstach o różnym przeznaczeniu, przez co na stałe weszła do języka.

 

Przykłady:

Na konferencję zaproszono znanego twórcę blogu o podróżowaniu.

Twórca tego bloga ogranicza się wyłącznie do wstawiania pozowanych zdjęć.

Komentarze