Jak piszemy: tym bardziej czy tymbardziej – razem czy osobno?

tym bardziej

Poprawna pisownia

tymbardziej

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pisownia rozłączna.

Tym bardziej jest przysłówkiem określającym stopień intensywności czegoś: głównie, nade wszystko, szczególnie, zwłaszcza, itp.

Pisownię rozłączną wyjaśnia zasada, która mówi, że wyrażenia zaimkowe, czyli połączenie zaimka z inną częścią mowy pisze się rozdzielnie.

UWAGA: Problematyczne jest również umiejscowienie przecinka w połączeniu z tym bardziej że. Dlatego należy pamiętać, że wyrażenie tym bardziej że jest traktowane jako spójnik, a więc nie powinien być rozdzielany, zaś przecinek powinien pojawić się przed całym wyrażeniem.

Przykłady:

Prowadził bardzo długi monolog i wszyscy siedzieli zasłuchani, tym bardziej że mówił z sensem.
Spostrzeżenia Kowalskiego były trafne, tym bardziej że wiedziano o kim wspominał Nowak.
Bardzo lubię róże. Tym bardziej jeśli są czerwone.

Komentarze

~ Alicja
9/17/19 9:20 PM
Pomogło mi to