Jak piszemy: tymczasem czy tym czasem – razem czy osobno?

tymczasem

Poprawna pisownia

tym czasem

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pisownia łączna.

Tymczasem jest przysłówkiem oznaczającym: w tym właśnie czasie, kiedy dzieje się coś innego, podczas tego czasu; podczas gdy, jednak, na razie lub do zobaczenia.

Poprawną pisownią jest pisownia łączna, ponieważ tymczasem tworzy nierozerwalną znaczeniową całość, a więc zasadne jest aby zapisywać je razem.

Przykłady:

A tymczasem na szkolnym korytarzu pojawił się niejaki Michał i wszyscy wiedzieli jak to się skończy.
Tymczasem ona zrozumiała, że w tym mieście nie ma już dla niej miejsca.
Tymczasem podali sobie rękę na zgodę, pożegnali i każdy z nich poszedł w swoją stronę.

Komentarze