Jak piszemy: ubierz czy ubież?

ubierz

Poprawna pisownia

ubież

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „ubierz”.

 

Forma „ubierz” to forma trybu rozkazującego drugiej osoby liczby pojedynczej czasownika „ubrać”.

„Rz” piszemy, kiedy w innych formach tego samego wyrazu zachodzi wymiana rz na r (ubierze – ubiorę). 

 

Przykłady użycia:

Jest piękna pogoda, ubierz dziecko i idź na spacer.

Zastanów się przez chwilę i ubierz to w odpowiednie słowa, w końcu uda ci się napisać to, co chcesz mu przekazać.

Komentarze