Jak piszemy: uchwalić czy uhwalić?

uchwalić

Poprawna pisownia

uhwalić

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „uchwalić”.

 

Przy pisowni tego słowa nie możemy zastosować żadnej reguły ortograficznej, dlatego należy je po prostu zapamiętać.

 

Przykłady:

Sejm uchwalił właśnie nową ustawę.

Na zebraniu rady musimy uchwalić budżet na przyszły rok.

Komentarze