Jak piszemy: uderzać czy udeżać?

uderzać

Poprawna pisownia

udeżać

Niepoprawna pisownia

Czasownik uderzać zapisujemy z użyciem rz.

Uderzać to znaczy zadawać ciosy, bić, gwałtownie spaść na coś, spowodować stratę, wystąpić przeciwko komuś (zaatakować kogoś).   

Uderzać znane było w już w XVI wieku pod postacią chodzić na udry (zdzierać z kimś, spierać). Stąd też dzisiejszy zapis z użyciem rz jest uwarunkowany historycznie, dlatego należy zapamiętać jego pisownię. 

Przykłady:

Gdy ją tylko zobaczył, jego serce zaczęło gwałtownie uderzać, a oddech przyspieszał. 
Zaczął uderzać pięścią w stół i czynił to tak długo, aż wszyscy się uspokoili.
Ostatnie podwyżki mocno uderzyły klientów po kieszeni.

Komentarze